2014-2015

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2014-10-13

Hjort

 

Härads Älgjaktlag

2014-10-13

Hjort

 

Härads Älgjaktlag

2014-10-13

Hind

 

Härads Älgjaktlag

2014-11-29

Hind

 

Tobo Jaktlag