2016-2017

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2016-09-10

Hind

 

Thunströms Jaktlag

2016-10-10

Hjort kapital

 

Tobo

2016-10-10

Hind

 

Härads Älgjaktlag

2016-10-10

Hindkalv

 

Härads Älgjaktlag

2016-10-10

Hjortkalv

 

Stålråd

2016-10-11

Hjort

 

Härads Älgjaktlag

2016-11-20

Hjort 11 tagar

129

Ekesvallen

2016-12-06

Hind

 

Härads Älgjatslag