2017-2018

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

17-10-09

Hjort udda 20

138 kg

Härads Älgjaktlag

17-10-09

Hjort udda 12

135 kg

Ekesvallen

17-10-09

Hind

 

Tobo

17-10-10

Hind

 

Stålråd

17-10-11

Kalv

 

Härads Älgjaktlag

17-11-11

Hind

 

Härads Älgjaktlag

18-01-20

Hjort 14

 

Låsta