2018-2019

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2018-10-10

Hjort 14 tagg

 

Häradsälgjaktlag

2018-10-11

Hjort

 

Stålråd

2018-10-21

Hjort 11 tagg

 

Tobo

2018-12-10

kalv

 

Ekesvallen

2018-12-22

hind

 

Häradsälgjaktlag