2019-2020

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2019-09-09

kronkalv


Stålråd

2019-10-15

hind


Härads älgjaktlag

2019-10-27

hjort


Ekesvallen