Kron

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Kronhjortar just nu:

 

Hjortar: 1

Hindar: 1

Kalvar: 1Kvar att skjuta

3  hjort, 3 hind, Fri kalvavskjutning

Enl.skötselplan skall 4 hjortar. 4 hindar Fri kalvavskjutning