Kron

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Kronhjortar just nu:

 

Hjortar: 3

Hindar: 1

Kalvar: 1Kvar att skjuta

0  hjort, 2 hind, Fri kalvavskjutning

Enl.skötselplan skall 3 hjortar. 3 hindar Fri kalvavskjutning