2014-2015

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2014-10-13

Tjur

 

Härads Älgjaktlag

2014-10-14

12 taggare

 

Skjutfältet

2014-10-14

kKalv

 

Skjutfältet

2014-10-14

kKalv

 

Skjutfältet

2014-10-14

kKalv

 

Skjutfältet

2014-10-14

k.Kalv

 

Härads Älgjaktlag

2014-10-14

k,kalv

 

kumla-hörby

2014-10-14

Tjur

 

skjutfältet

2014-10-14

Ko

 

skjutfältet

2014-10-15

Tjur

 

Häradsälgjaktlag

2014-10-16

Tjur

 

Häradsälgjaktlag

2014-10-18

kalv

 

Härads Älgjaktlag

2014-10-19

Tjur

 

Kumla-Hörby

2014-10-19

tjurkalv

 

Ekesvallen

 

kalv

 

Skjutfältet

2014-10-25

Tjurkalv

 

HäradsÄlgjaktlag

2014-10-26

Kalv

 

Thunström

2014-11-02

kviga

 

Thunström

2014-11-08

Kalv

 

Härads Älgjaktlag

2014-11-10

k.kalv

 

Stålråd

2014-11-15

tjurkalv

 

Härad Älgjaktlag

2014-11-22

Ko

 

Härads Älgjaktlag

2014-12-14

tjurkalv

68 kg

Ekesvallen

2014-12-30

tjurkalv

 

Kumla-Hörby

2015-01-02

Tjur

 

Skjutfältet

2015-01-03

kalv

 

Skjutfältet