2015-2016

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2015-10-12

tjur

155

Ekesvallen

2015-10-12

kviga

 

Skjutfältet

2015-10-12

kalv

 

skjutfältet

2015-10-13

tjur

 

Härads Älgjaktlag

2015-10-13

tjur

 

Skjutfältet

2015-10-13

tjurkalv

 

Skjutfältet

2015-10-13

kalv

 

Skjutfältet

2015-10-13

tjurkalv

55

Ekesvallen

2015-10-15

Tjur

 

Härads Älgjaktlag

2015-10-31

kalv

 

Tobo

2015-11-21

kalv

 

skjutfältet

2015-12-19

Ko

 

Härads Älgjaktlag

2015-12-26

ko

 

skjutfältet

2015-12-27

Tjurkalv

 

Tunström

2016-01-03

Kvigkalv

 

Tunström

2016-01-06

Kvigkalv

 

Ekesvallen

2016-01-30

Kalv

 

Härads Älgjaktlag