2017-2018

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

17-10-09

Tjur

 

Skjutfältet

17-10-10

Tjurkalv

62 kg

Härads Älgjaktlag

17-10-11

Tjur

 

Skjutfältet

17-10-11

Tjur

 

Skjutfältet

17-10-11

Tjurkalv

 

Härads Älgjaktlag

17-10.14

Tjurkalv

 

Låsta

17-10-21

Ko

 

Låsta

17-10-29

Kvigkalv

 

stålråd

17-11-11

Tjurkalv

 

Skjutfältet

17-11-12

Kvigkalv

 

Thunström

17-11-18

Kviga

 

Härads Älgjaktlag

17-12-03

Kvigkalv

 

Rosöga

17-12-12

Ko

 

Härads Älgjaktlag

17-12-21

ko

 

Thunström

18-01-03

Kvigkalv

 

Kumla

18-02-11

Kvigkalv

54

Ekesvallen

18-02-11

Tjurkalv

64

Ekesvallen