Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

 

Antal skjutna Älgar just nu:

 

Tjurar: 5

Kor: 3

Kalvar: 4

 

Kvar att skjuta

0 tjur, 1 kor, 11 kalvar

Enl.skötselplan skall 4 Tjurar. 4 Kor, 15 kalvar skjutas.

Samt 1 vuxen till lyssna på telefonen för mer info.