Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

 

Antal skjutna Älgar just nu:

 

Tjurar: 3

Kor: 2

Kalvar: 7

 

Kvar att skjuta

2 tjur, 2 kor, 8 kalvar

Enl.skötselplan skall 5 Tjurar. 4 Kor 15 Kalvar Skjutas