Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Älgar just nu:


Tjurar: 5

Kor: 4

Kalvar: 8


Kvar att skjuta

0 tjur, 0 kor, 0 kalvar

Enl.skötselplan skall 4 Tjurar. 4 Kor, 15  kalvar skjutas.

Samt 1 vuxen till lyssna på telefonen för mer info.