Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Älgar just nu:


Tjurar: 0

Kor: 0

Kalvar: 0


Kvar att skjuta

4 tjur, 4 kor, 15 kalvar

Enl.skötselplan skall 4 Tjurar. 4 Kor, 15  kalvar skjutas