Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Älgar just nu:


Tjurar: 4

Kor: 1

Kalvar: 3


Kvar att skjuta

0 tjur, 3 kor, 12 kalvar

Enl.skötselplan skall 9 vuxna (4 tjurar, 4 kor), 15  kalvar skjutas

Den 9 vuxna är av valfritt kön.