Kron

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Kronhjortar just nu:

 

Hjortar: 3

Hindar: 3

Kalvar: 2Kvar att skjuta

1  hjort, 1 hind, Fri kalvavskjuting

Enl.skötselplan skall 4 hjortar. 4 hindar Fri kalvavskjutning