2015-2016

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2015-10-12

hjort


Stålråd

2015-10-13

hjort 8 taggare


Härads älgjaktlag

2015-10-13

kalv


Härads älgjaktlag

2015-11-21

Hjort


Härads älgjaktlag

2016-01-02

Hind


Härads älgjaktlag

2016-01-30

Hind


Härads Älgjaktlag