2016-2017

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2016-09-10

Hind


Thunströms Jaktlag

2016-10-10

Hjort kapital


Tobo

2016-10-10

Hind


Härads Älgjaktlag

2016-10-10

Hindkalv


Härads Älgjaktlag

2016-10-10

Hjortkalv


Stålråd

2016-10-11

Hjort


Härads Älgjaktlag

2016-11-20

Hjort  11 tagar

129

Ekesvallen

2016-12-06

Hind


Härads Älgjatslag