2018-2019

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2018-10-10

Hjort 14 tagg


Häradsälgjaktlag

2018-10-11

Hjort


Stålråd

2018-10-21

Hjort 11 tagg


Tobo

2018-12-10

kalv


Ekesvallen

2018-12-22

hind


Häradsälgjaktlag