2019-2020

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2019-09-09

Kalv


Stålråd

2019-10-15

Hind


Härads älgjaktlag

2019-10-27

Hjort


Ekesvallen

2019-12-08

Hjort


Härads älgjaktlag

2019-12-22

Hjort


Härads älgjaktlag