2020-2021

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön /sort

Vikt

Var

2020-09-26

Kalv


Härads älgjaktlag

2020-10-24

Hjort 10 taggar


Ekesvallen

2020-10-26

Hjort 6 taggar


LottesaHagby

2020-10-26

Klav


Stålråd

2020-12-05

Hind


Ekesvallen

2021-01-09

Hjort 12 taggar


Låsta

2021-01-10

Hind


Ekesvallen

2021-01-17

Hind


Stålråd