Kron

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Kronhjortar just nu:

 

Hjortar: 2

Hindar: 0

Kalvar: 2Kvar att skjuta

2  hjort, 4 hind, Fri kalvavskjuting

Enl.skötselplan skall 4 hjortar. 4 hindar Fri kalvavskjutning