Kron

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Kronhjortar just nu:

 

Hjortar: 3

Hindar: 1

Kalvar: 1Kvar att skjuta

0  hjort, 0 hind, 0 kalvar Jakten är avslutad

Enl.skötselplan skall 4 hjortar. 4 hindar Fri kalvavskjutning