Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Älgar just nu:


Tjurar: 0

Kor: 0

Kalvar: 0


Kvar att skjuta

0 tjur, 0 kor, 0 kalvar

Enl.skötselplan skall 0 vuxna (0 tjurar, 0 kor), 0  kalvar skjutas

Den 0 vuxna är av valfritt kön.