Älg

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren


Antal skjutna Älgar just nu:


Tjurar: 5

Kor: 5

Kalvar: 12


Kvar att skjuta

Älgjakten är avslutad!!!

Djur att skjuta se årsmötesprotokollet.