2014-2015

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2014-10-13

Tjur


Härads Älgjaktlag

2014-10-14

12 taggare


Skjutfältet

2014-10-14

kKalv


Skjutfältet

2014-10-14

kKalv


Skjutfältet

2014-10-14

kKalv


Skjutfältet

2014-10-14

k.Kalv


Härads Älgjaktlag

2014-10-14

k,kalv


kumla-hörby

2014-10-14

Tjur


skjutfältet

2014-10-14

Ko


skjutfältet

2014-10-15

Tjur


Häradsälgjaktlag

2014-10-16

Tjur


Häradsälgjaktlag

2014-10-18

kalv


Härads Älgjaktlag

2014-10-19

Tjur


Kumla-Hörby

2014-10-19

tjurkalv


Ekesvallen


kalv


Skjutfältet

2014-10-25

Tjurkalv


HäradsÄlgjaktlag

2014-10-26

Kalv


Thunström

2014-11-02

kviga


Thunström

2014-11-08

Kalv


Härads Älgjaktlag

2014-11-10

k.kalv


Stålråd

2014-11-15

tjurkalv


Härad Älgjaktlag

2014-11-22

Ko


Härads Älgjaktlag

2014-12-14

tjurkalv

68 kg

Ekesvallen

2014-12-30

tjurkalv


Kumla-Hörby

2015-01-02

Tjur


Skjutfältet

2015-01-03

kalv


Skjutfältet