2015-2016

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2015-10-12

tjur

155

Ekesvallen

2015-10-12

kviga


Skjutfältet

2015-10-12

kalv


skjutfältet

2015-10-13

tjur


Härads Älgjaktlag

2015-10-13

tjur


Skjutfältet

2015-10-13

tjurkalv


Skjutfältet

2015-10-13

kalv


Skjutfältet

2015-10-13

tjurkalv

55

Ekesvallen

2015-10-15

Tjur


Härads Älgjaktlag

2015-10-31

kalv


Tobo

2015-11-21

kalv


skjutfältet

2015-12-19

Ko


Härads Älgjaktlag

2015-12-26

ko


skjutfältet

2015-12-27

Tjurkalv


Tunström

2016-01-03

Kvigkalv


Tunström

2016-01-06

Kvigkalv


Ekesvallen

2016-01-30

Kalv


Härads Älgjaktlag