2016-2017

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2016-10-10

Tjur

133 kg

Skjutfältet

2016-10-10

Ko


Skjutfältet

2016-10-10

Kvigkalv


Skjutfältet

2016-10-10

Kvigkalv


Skjutfältet

2016-10-10

Tjurkalv


Kumla

2016-10-11

Tjur

190

Ekesvallen

2016-10-11

Tjurkalv

40

Ekesvallen

2016-10-11

Kalv


Skjutfälltet

2016-10-12

Tjur

120

HäradsÄlgjaktlag

2016-10-12

Kvigkalv


Skjutfältet

2016-10-13

Tjur

126

HäradsÅlgjaktlag

2016-10-14

Kvigkalv

46

HäradsÄlgjaktlag

2016-10-15

Kvigkalv

26

Norrtorp

2016-10-22

Ko


Tobo som Låsta fått

2016-11-06

Ko


Thunström

2016-12-07

Kvigkalv


Låsta

2016-12-11

Tjur (hornlös)


Ekesvallen till Härads  Älgjaktlag

2016-12-26

Kvigkalv

22

Skjutfältet

2017-12-29

Tjurkalv


Låsta

2017-01-07

Tjurkalv

25-30

Skjutfältet

2017-01-28

kvigkalv


Thunström

2017-01-28

kalv


HöradsÄlgjaktlag