2017-2018

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

17-10-09

Tjur


Skjutfältet

17-10-10

Tjurkalv

62 kg

Härads Älgjaktlag

17-10-11

Tjur


Skjutfältet

17-10-11

Tjur


Skjutfältet

17-10-11

Tjurkalv


Härads Älgjaktlag

17-10.14

Tjurkalv


Låsta

17-10-21

Ko


Låsta

17-10-29

Kvigkalv


stålråd

17-11-11

Tjurkalv


Skjutfältet

17-11-12

Kvigkalv


Thunström

17-11-18

Kviga


Härads Älgjaktlag

17-12-03

Kvigkalv


Rosöga

17-12-12

Ko


Härads Älgjaktlag

17-12-21

ko


Thunström

18-01-03

Kvigkalv


Kumla

18-02-11

Kvigkalv

54

Ekesvallen

18-02-11

Tjurkalv

64

Ekesvallen