2018-2019

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2018-10-08

Tjur


Skjutfältet

2018-10-08

Tjur


Skjutfältet

2018-10-08

Tjur


Ekesvallen

2018-10-08

Hondjur


Låsta

2018-10-08

Tjur


Häradsälgjaktlag

2018-10-08

Hondjur


Häradsälgjaktlag

2018-10-08

kalv


Tobo

2018-10-09

Hondjur


Skjutfältet

2018-10-09

kalv


Kumla

2018-10-09

kalv


Ekeswallen

2018-10-10

Kalv


Skjutfältet

2018-10-27

Tjur


Häradsälgjaktlag

2018-12-01

kalv tjur


Häradsälgjaktlag

2018-12-08

Kalv

55kg

Låsta

2018-12-26

Hondjur


Rosöga

2018-12-26

Kvigkalv


Thunström

2018.12,26

Kvigkalv


Thunsträm