2019-2020

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2019-10-14

tjur 4 tagg


Skjutf'ltet

2019-10-14

ko


Härad älgjaktlag

2019-10-15

tjur 4 tagg


Skjutfältet

2019-10-19

kalv tjur

52 kg

Norrtorp

2019-10-19

Tjur pinne


Låsta

2019-10-20

kalv

Ekesvallen

2019-10-26

Tjur pinne


Häadsälgjaktlag

2019-11-11

kalv kviga


Skjutfältet

2019-11-16

Ko


Thunström

2019-11-16

Kalv


Thunström

2019-11-17

Kalv kviga


Skjutfältet