2020-2021

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla Åkergren

Datum

Kön / sort

Vikt

Var

2020-10-12

Tjur


Skjutfältet

2020-10-12

Tjur


Skjutfältet

2020-10-12

Tjur


Härads älgjaktlag

2020-10-12

Hondjur


Härads Älgjaktlag

2020-10-12

Hondjur


Häradsälgjaktlag

2020-10-12

Kalv

Skjutfältet

2020-10-12

Kalv


Skjutfältet

2020-10-13

Tjur2020-10-13

Hondjur


Skjutfältet

2020-10-14

kalv2020-10-14

kalv2020-10-14

kalv2020-10-14

kalv 


Rosöga

2020-10-24

kalv


Thunström

2020-10-25

kalv


Ekesvallen

2020-10-31

Kalv 


Thunström

2020-11-01

Kalv


Härads älgjaktlag


Kalv


Johannesson

2020-11-07

Tjur


Låsta

2020-11-15

Kalv


Låsta

2020-11-28

Hondjur


Skjutfältet

2020-12-04

Hondjur


Härads älgjaktlag