Klubbinfo

Härads Jaktskytteklubb

Härads älg och kron skötselområden.

Webmaster: Phernilla ÅkergrenKlubbinfo•Ordförande Rutger 070-636 69 18

•Sekreterare Karl-Åke 076-164 32 05

•Kassör Christer

•Webansvarig Phernilla Åkergren 

•För att kontakta styrelsen haradjsk@live.se

•För kontakt med medlemsansvarig/kassör haradjakt@gmail.com


 

•Kontaktpersoner vid hyra av banan:

Sven: 070-617 62 98

Rutger: 070-636 69 18

Karl-Åke: 076-164 32 05


 


•Ordningsregeler:

På grund av Coronaviruset, tänk på god handhygien och att hålla säkerhetsavstånd till varandra.


Anmälan : kl 9.00 - 10.00 Max fem serier per person

På program lagd tid är banan bemannad


Beställd tid noteras i almanackan vid banan och man får bara har 2 tillfällen bokade i taget.

Ange namn och telefonnummer till beställaren.


Beställd tid som fodrar bemanning debiteras med 10 kr / serie

Icke medlem betalar banavgift 50 kr / tillfälle

Vid alla skjutövningar är det skjutledaren som ansvarar för att hålla banan ren från tomhylsor med mera.

Alla skjutserier på älgbanan, SKA bokföras i pärmen för skjutintyg och miljödokumentation med ett skjutkort / person, där namn och telefonnummer SKA finnas noterat.

Gula skjutintyg kostar 30 kr för icke medlemmar.

När skjutningen är klar fyller skjutledaren i en skjutredovisning.


•Bankgiro: 5046-0369

•Swish: 1234652806

•Medlemsavgift  250 kr